Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Mistä on kyse?

Muutos on kaikkea elämää yhdistävä tekijä. Toisinaan kaipaamme muutosta, suorastaan etsimme sitä, toisinaan yritämme taistella sitä vastaan. Kun eteen tulee muutos, jota on vaikea kohdata ja hyväksyä, mistä löytää turvaa, tukea ja viisautta sen läpielämiseen?

Yksilöinä yhdessä

Luonnon kanssa muutoksessa -blogiprojektia varten haastattelin kuutta, jonkinlaisen kriisivaiheen elämässään läpikäynyttä ihmistä. Yhteistä kaikille heistä on, että kriisin myötä he ovat löytäneet luonnosta rauhaa, lohtua ja viisautta vaikean tilanteen läpielämiseen.

Siinä, missä kriisit ja muutokset ovat aina henkilökohtaisesti koettuja ja elettyjä, on muutoksessa aina myös jotain yleisinhimillistä, jopa yleismaailmallista. Halusin blogiprojektin kautta havainnoida, voiko näistä henkilökohtaisista tarinoista löytää piirteitä, joista olisi apua myös tässä yhteisessä muutoksessa jossa elämme. Löytyisikö niistä työkaluja, viisautta ja kenties lohtua ihmisille ilmastokriisin aikakaudella?

Haastattelut toteutettiin luonnossa, haastateltavan valitsemassa paikassa. Haastattelun aluksi haastateltava rakensi luonnonmateriaaleista mandalan, joka on myös kuvattu tarinan yhteyteen. Mandala on monessa kulttuurissa esiintyvä symboli, joka kuvaa keskustan ympärille nousevaa, kehämäistä ja symmetristä kuviota. Mandala-symbolissa on samanaikaisesti läsnä sekä moninaisten muotojen jatkuva muutos että se tyhjyys ja hiljaisuus, josta kaikki nousee ja johon kaikki palaa. Haastattelun päätteeksi haastateltava kuvattiin haluamallaan tavalla niin, että henkilökuva samalla kuvastaa haastateltavan suhdetta ja yhteyttä luontoon.

Kuva: Paula Mattila

Henkilökohtaisen ja globaalin muutoksen kohtaaminen

Jokaisen tarina on erilainen ja kokemus luonnosta yksilöllinen, mutta esiin nousee muutama teema, joka yhdistää haastateltuja. Luonnossa läsnäoleva jatkuva muutos, elämän ikuinen kiertokulku, auttaa hyväksymään oman elämän muutosta ja luopumaan täyden kontrollin tarpeesta. Luonnonilmiöitä tarkkailemalla oman ihmisyyden eri puolia on helpompi kohdata ja hyväksyä luonnollisena osana elämää.

Kaikki haastateltavat nostivat esiin myös sen, miten luonnossa hiljentyminen vahvistaa kuulumisen tunnetta kokonaisuuteen – ihminen ei ole erillinen tai yksin, vaan luonnossa kaikki ovat riippuvaisia toisistaan. Kokonaisuuteen kuulumisen kokemus lisää aitoa, sisäistä turvallisuuden tunnetta sekä halua osallistua yhteisen elämän suojelemiseen. Luonnossa koettu rauha antaa tilaa omille ajatuksille ja tunteille selkiytyä, minkä seurauksena on mahdollista löytää uusia, itselle autenttisempia tapoja olla ja elää.

Jos ajattelemme ilmastonmuutosta, miten edellämainitut tekijät voisivat auttaa meitä löytämään kestäviä tapoja elää muutoksessa? Kriisi on aina kutsu muuttumaan. Mihin muutokseen ilmastonmuutos meidät kutsuu? Kutsun sinut näiden tarinoiden myötä katsomaan sekä oman  elämäsi erilaisia muutoskohtia ja -prosesseja että globaalia, meneillään olevaa muutosta. Löydätkö sinä niistä yhdistäviä tekijöitä? Aina emme voi valita koska ja millainen muutos tiellemme osuu, mutta voimme luottaa siihen, että aika on kypsä muutokselle.

Projekti on osa Mandala ry:n Breathing Art Mandala -kokonaisuutta. Kiitän lämpimästi jokaista tarinansa haastattelussa rohkeasti jakanutta – Emmaa, Liinaa, Christianaa, Maijaa, Emmaa ja Railaa. Kohtaamiset olivat herkkiä ja kauniita, samalla täynnä viisautta, huumoria ja elinvoimaa. Kiitos myös valokuvaaja Päivi Mattilalle hyvästä yhteistyöstä ja läsnäolosta, sekä Vastedes ry:lle projektin tukemisesta.

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑